LOGOWANIE

NEWSLETTER

WYSZUKIWARKA

POEZJA 23.05.2023 16:55
fajnyogrod.pl

Paul Celan: POWRÓT DO DOMU


Żaden

utajniony w domowych ścianach

pogłos nie dałby się wysłyszeć.

Żaden.

Jak inaczej mogłoby

życie wywyższane jawić się przede mną

i wychwalane?

Przyjaciołom

- w domu nie będzie żadnych -

już jednego spojrzenia

dość 

i matce

skinienie możliwe moich astrów - 

Które nadal czuwają,

nasłuchują, czy aby nie śmierć,

albo przecierpiany dzień,

taki nie-

ciemniejący w noc, 

kryją się za tą ciszą.


O, pęknięcia w sercu.


*


(tł. Ela Binswanger, z wierszy 1938-48)


*


Paul Celan: HEIMKEHR


Keine

verheimlichte Stimme sei

entdeckt.

Keine.

Wie sonst bliebe

das Leben vergrößert vor mir

und verklärt?

Freunden

- daheim werden keine sein -

ist schon ein Blick

genug

und der Mutter

der Wink vielleicht meiner Astern - 

Die weiter forschen,

horchen nur ob nicht der Tod,

oder ein quälender Tag,

ein nicht hinüber- 

dunkelnder in die Nacht, 

hinter dem Schweigen sind.


O Sprünge im Herzen.
Przypisy:
[1]:

ad 1. zdanie wiersza 


Keine

verheimlichte Stimme sei

entdeckt.


tłumaczy się dosłownie tak:


Żaden 

tajemniczy głos

byłby do odkrycia.


Moje tłumaczenie jest takie:


Żaden

utajniony w domowych ścianach

pogłos nie dałby się wysłyszeć.


nieprzypadkowo, bo


słowa: Heim, Heimat, Geheimnis, geheim, verheimlicht...


mają ten sam temat "heim", a to znaczy "dom", jak bliski po ang. "home", a to z kolei słowo jest znów blisko słowa "dom", po łac. "domus"


niem. słowo "Geheimnis" znaczy tajemnica, sekret, a "verheimlich", utajniony, sekretny, z tematem "heim", a oznacza, że jest to coś, co nie wychodzi poza cztery ściany domu


Ponieważ w wierszu chodzi o dom, powrót do domu, tajemnice domu byłyby zachowane w ścianach, stąd rozpisanie słowa "verheimlicht" na "utajnione w domowych ścianach" (mogłoby tez być: "utajnione w ścianach domu"), żeby zachować to kluczowe słowo "dom".zapisz jako pdf
zapisz jako doc (MS Word)
drukuj

KOMENTARZE

Maj
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02