Warning: include(html_to_doc.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /doc/export.php on line 295

Warning: include(html_to_doc.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /doc/export.php on line 295

Warning: include(html_to_doc.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /doc/export.php on line 295

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'html_to_doc.inc.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /doc/export.php on line 295

Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (ur. ok. 780 w Chiwie - zm. ok. 850 w Bagdadzie)

Ten perski matematyk z Chiwy
nie używał zera dla zgrywy,
zero to nie nic,
to wcale nie wic,
cyfra z zerami konto żywi.

(ebs)

Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (ur. ok. 780 w Chiwie - zm. ok. 850 w Bagdadzie)

Nadworny matematyk i astronom kalifa z Bagdadu Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi napisał w IX wieku kilka ważnych dzieł o indyjskim systemie liczbowym (zwanym potem cyframi arabskimi) i metodach rozwiązywania równań, czym zyskał sobie przydomek "pan tablic". Jego dzieło "O rachowaniu cyframi indyjskimi", napisane około 825, wraz z pracą arabskiego matematyka Al-Kindi, pozwoliło rozprzestrzenić się matematyce indyjskiej oraz cyfrom arabskim w Europie.

Dzięki jego pracom na Bliskim Wschodzie zaczęto stosować pochodzący z Indii dziesiętny system liczenia i pozycyjny system zapisu liczb, które wkrótce dotarły do Europy wypierając  cyfry rzymskie. Jego prace pozwoliły też wprowadzić i wyjaśnić pojęcia zera [1] i stosowanie ułamków.

Jako pierwszy ułożył tablice funkcji trygonometrycznych sinus i tangens, wprowadził elementy algebry. Termin algebra pochodzi od tytułu jego dzieła "Kitāb al-jabr wa'l-muqābala" ("Zasady redukcji i przenoszenia"), zaś algorytm od łacińskiej wersji jego nazwiska.

Wiele greckich i arabskich prac matematycznych zostało następnie przetłumaczonych na łacinę, co pozwoliło na dalszy rozwój tych koncepcji w średniowiecznej Europie, jednak zajmowanie się matematyką w średniowiecznej Europie miało inne przyczyny niż dziś. Wierzono, że matematyka dostarcza klucza do zrozumienia porządku Stworzenia, zgodnie z platońskim dialogiem "Timajos" i biblijnym wersetem głoszącym, iż Bóg "wszystko urządził według miary i liczby, i wagi".

Historia starożytnej i średniowiecznej matematyki składa się z okresów postępu oddzielonych całymi stuleciami stagnacji. Schemat ten zakończył się dopiero w okresie renesansu. Niebagatelną rolę w rozprzestrzenianiu się cyfr arabskich i arabskiej matematyki mieli kupcy, podróżnicy i żeglarze żydowcy, którzy docierali do najdalszych zakątków Starego Świata. Era nieprzerwanego rozwoju matematyki, rozpoczęta w XVI-wiecznych renesansowych Włoszech, trwa po dziś dzień.

*

Poniżej obejrzeć można moje zdjęcia z 2012 roku z największej księgarni w Zurichu, Orell-Füssli, książki o Islamie, o wkładzie kultury muzułmańskiej w światową kulturę, książki arabskich, perskich autorów itd. itp. są tam obecne i czytane. WIĘCEJ WIEDZY MNIEJ STRACHU to najlepsze hasło w dzisiejszym złożonym świecie!

Dołączam też tytuły przetłumaczonych na polski książek syryjsko-niemieckiego pisarza, chemika z wykształcenia, chrześcijanina z Damaszku piszącego pod pseudonimem Rafik Schami (* 23 czerwca 1946 w Damaszku; ‏رفيق شامي‎, DMG Rafīq Šāmī), Rafik Schami oznacza "Damaszkowy Przyjaciel" prawdziwe nazwisko autora to Suheil Fadél (‏سهيل فاضل‎, DMG Suheil Fāḍel).

Na koniec zwracam Waszą uwagę na książkę "Platon in Bagdad", jedną z tych na półkach księgarni w Zurichu, niestety nieprzetłumaczoną jeszcze na polski. Jej autor, John Freely, ur. w 1926 roku w Brooklynie, wychowywał się tam i w Irlandii, żyje w Istambule, gdzie wykładał fizykę i historię nauki na uniwersytecie Bosphorus. Jest autorem licznych książek na temat historii Wenecji, Aten, Grecji, Turcji oraz Imperium Osmańskiego oraz przewodników w tych miejscach. Po angielsku książka nosi tytuł "Aladdin's Lamp. How Greek Science Came to Europe Through the Islamic World".